21 stycznia 2020

Konferencja prasowa dotycząca ferii

Dnia 21.01.2020 r.  na lodowisku POSiR „Chwiałka” w Poznaniu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z dyrektorem Wydziału ds. Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu Elżbietą Smagałą, wielkopolskim komendantem wojewódzkim policji insp. Piotrem Mąką, wiceprezydentem Poznania Jędrzejem Solarskim, wzięli udział w briefingu prasowym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zbliżających się ferii zimowych.

W tym roku 446 tys. uczniów z Wielkopolski rozpoczyna ferie zimowe 27 stycznia. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizatorzy zgłosili ponad 900 form wypoczynku dla 30 tys. uczestników. Na terenie województwa zatwierdzono 518 wypoczynków dla ponad 17 tys. dzieci.

Na stronach Kuratorium znajduje się aktualizowany na bieżąco rejestr placówek wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Zaświadczenie wydane przez Kuratorium gwarantuje, że sprawdzono kartę kwalifikacyjną obiektu przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną, Straż Pożarną oraz wójta/burmistrza. Posiadanie karty gwarantuje również, że sprawdzone zostały kwalifikacje pracowników i kierownika placówki, a także zatwierdzono plan pracy z dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego