13 stycznia 2020

Perspektywy 2020

Dnia 10 stycznia 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział na Wydziale Prawa i Administracji UAM w uroczystej gala Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Podczas gali wręczone zostały nagrody najlepszym wielkopolskim szkołom ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym.

Głównymi adresatami rankingu Perspektyw są uczniowie i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.

Na piątkowej gali, zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundację Perspektywy, zostały wyróżnione wielkopolskie szkoły, które w tegorocznym rankingu wypadły najlepiej.

Najlepsze technika w Wielkopolsce:

  • Technikum Komunikacji z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
  • Technikum Łączności z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
  • Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu

Najlepsze licea w Wielkopolsce:

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu