16 maja 2020

Webinarium dla nauczycieli „Praca wychowawców klas w okresie edukacji zdalnej”

Dnia 14 maja br. odbyło się webinarium dla dyrektorów szkół i nauczycieli „Praca nauczycieli-wychowawców w okresie edukacji zdalnej”. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach powołanego przez wojewodę Łukasza Mikołajczyka Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Webinarium było poświęcone prawnym, pedagogicznym, psychologicznymi i technologicznym aspektom zdalnego nauczania.

Szkolenie zostało podzielone na dwie części – merytoryczną oraz dyskusję. W pierwszej części głos zabrali prelegenci. Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski przestawił zadania organów władzy państwowej w czasie zagrożenia epidemicznego podkreślił, że minister edukacji narodowej nie zawiesił autonomii szkoły. Przypomniał, że nadal obowiązują programy wychowawczo-profilaktyczne, mimo prowadzenia kształcenia zdalnego. Wojewoda podkreślił również znaczenie roli nauczyciela – wychowawcy, który z mocy prawa sprawuje opiekę nad każdym oddziałem. Ważne jest by podjąć wysiłek wzmocnienia pracy wychowawczej, bo jest ona uczniom bardzo potrzebna. Komunikacja wirtualna nie zdejmuje obowiązku wychowawczego z wychowawcy.

Następnie głos zabrał dr Zbigniew Talaga, wicekurator oświaty, który omówił pracę nauczyciela-wychowawcy w świetle przepisów prawa oświatowego, obowiązujących w czasie ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty. W sytuacji pandemii praca szkół w systemie zdalnym jest ciągłym wyzwaniem. Wszystkie szkoły i placówki w województwie podjęły je i dostosowały nauczanie do nowych warunków. O ile metody dydaktyczne są już dobrze realizowane, o tyle pełnienie funkcji wychowawczej szkół jest wciąż wyzwaniem – szczególnie dla wychowawców klas.

Kolejny prelegent dr Cezary Mazurek, pełnomocnik dyrektora IChB PAN DS. PCSS zaprezentował  możliwości i wyzwania nie tylko technologiczne w edukacji zdalnej. Na zakończenie pierwszej części spotkania Michał Stawrakakis, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, omówił rolę wychowawcy w okresie pandemii w podtrzymywaniu więzi z oddziałem klasowym.

W drugiej części spotkania prelegenci odpowiadali na pytania widzów dotyczące m.in.: łączenia zajęć opiekuńczych z kształceniem zdalnym, wsparcia w przypadku kłopotów ze sprzętem lub łączem internetowym oraz wykorzystania jak najbardziej efektywnych metod i form nauczania na odległość.  Podkreślono również znaczenie dobrych relacji nauczyciel-uczeń, podtrzymania więzi emocjonalnych oraz wzajemnego zrozumienia.

W kulminacyjnym momencie transmisję live z webinarium, prowadzoną z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, oglądało ponad sześć tysięcy osób. W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem wśród wielkopolskich nauczycieli na tego typu szkolenia w sprawie pracy wychowawców klas w okresie edukacji zdalnej, wojewoda zapowiedział ich kontynuację w nadchodzących tygodniach.

Webinarium stanowiło odpowiedź na wyzwania stojące przed nauczycielami, którzy muszą nie tylko przekazywać wiedzę, ale też wspierać procesy wychowawcze i zapewniać bezpieczeństwo w wymiarze zdrowotnym i psychicznym.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego