6 maja 2020

Wideokonferencja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z organami prowadzącymi

Dnia 5 maja 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w wideokonferencji z organami prowadzącymi przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w związku z możliwością wznowienia ich działalności przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Konferencja była okazją do omówienia kwestii dotyczących uruchomienia pracy przedszkoli i co za tym idzie stosowania wytycznych przeciwepidemicznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Była to również sposobność do wyjaśnienia kwestii prawnych i organizacyjnych.

W trakcie spotkania przedstawiciele organów prowadzących mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań online. Omówiono także zasady funkcjonowania przedszkoli, w tym te związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zarówno uczniom, rodzicom, jak i pracownikom.