30 czerwca 2020

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 29 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca bezpieczeństwa podczas wakacji. W spotkaniu na torze regatowym Malta uczestniczyli: wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Sławomir Brandt oraz prezes zarządu WOPR Wielkopolska Damian Jerszyński.

Podczas konferencji swoje umiejętności zaprezentowali policjanci Komisariatu Wodnego Policji KWP w Poznaniu, którzy zorganizowali pokazy sprawności ratownictwa na wodzie z użyciem najnowocześniejszego sprzętu. Zwrócono również uwagę na przestrzeganie podczas wypoczynku letniego wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji: Wielkopolski Urząd Wojewódzki