31 marca 2017

Bezpieczna podróż autokarem

Szanowni Państwo,
Organizatorzy wycieczek szkolnych,
wypoczynku dzieci i młodzieży

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało podstawowe zasady związane z organizowaniem wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniżej zamieszczonym załącznikiem.

Ponadto przypominamy, że wycieczka lub impreza organizowana przez publiczne przedszkole, szkołę lub placówkę, jako jedna z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły lub placówki, ma do spełnienia, oprócz wypoczynkowego, szereg innych, różnorodnych celów. Dodatkowo wycieczka musi być dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
(w powiązaniu z realizowanym programem nauczania) i umiejętności specjalistycznych.

Jednocześnie przypominamy, że organizatorem wycieczki szkolnej jest zawsze szkoła.

Dyrektor szkoły lub placówki nie tylko zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole lub placówce, ale także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza szkołą – również wtedy gdy w organizacji wycieczki lub imprezy korzysta z usług firm zawodowo zajmujących się turystyką.

Załączniki