styczeń 2019

30 stycznia 2019

Egzamin ósmoklasisty – informacje

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, w związku z pismami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że zostały opracowane filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty dostępne pod adresem www.cke.gov.pl. Materiał może zostać wykorzystany przez Państwa na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych. Jednocześnie informuję, że okręgowe komisje egzaminacyjne – zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 8 […]

17 stycznia 2019

Zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej

Dnia 9 stycznia 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zawodach okręgowych trzeciej edycji Olimpiady Statystycznej. Zwycięzcą etapu okręgowego w Województwie Wielkopolskim została uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Na zakończenie Pani Kurator wręczyła finalistom upominki oraz dyplomy. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego […]

16 stycznia 2019

Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Dnia 14 grudnia 2018 r. Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga wziął udział w Wielkopolskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Podczas spotkania mówiono o roli rad rodziców w tworzeniu szkolnego środowiska oraz o ich znaczeniu w polskim systemie oświaty i realizacji podstawy programowej. W trakcie konferencji nie zabrakło dyskusji oraz wielu pytań. Uczestnicy wyjaśniali zagadnienia dotyczące gospodarki […]

15 stycznia 2019

Konferencja „Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki”

Dnia 14 stycznia 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w konferencji „Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki”. Wykład inauguracyjny pt. „Czy ideę algorytmizacji prawa można pogodzić z wyjątkowością człowieka?” poprowadził prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak z Wydziału Prawa UAM. Następnie uczestnicy konferencji dyskutowali na tematy: „Osoba ludzka jej prawa i obowiązki […]

15 stycznia 2019

Perspektywy 2019

Dnia 11 stycznia 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystym wręczeniu nagród Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Podczas gali przedstawiony został również Projekt „UAM dla Najlepszych” oraz zaprezentowano zasady Rankingu Perspektyw.

15 stycznia 2019

Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży – konferencja prasowa

Dnia 14 stycznia 2019 r. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann zorganizował konferencję prasową dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego.  W konferencji wziął udział Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga. Omówił szczegóły dotyczące wypoczynku uczniów podczas ferii zimowych. Przedstawił obowiązujące przepisy prawa w zakresie organizacji wypoczynku, dane statystyczne oraz zasady dotyczące zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa. Przypomniał, że […]

14 stycznia 2019

Obchody 100-lecia zdobycia Stacji Lotniczej Ławica

Dnia 5 stycznia 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystych obchodach 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 100-lecie zdobycia Stacji Lotniczej Ławica. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Farze Poznańskiej, a następnie odbył się pokaz statyczny sprzętu wojskowego. Pani Elżbieta Leszczyńska uczestniczyła również we wręczeniu sztandaru Mobilnej Jednostce Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.  Na […]

11 stycznia 2019

Podsumowanie projektu „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie”

Dnia 10 stycznia 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystym podsumowaniu projektu oraz rozdaniu nagród zwycięzcom konkursu „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie”. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Pamięci […]

7 stycznia 2019

Uroczystości z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z udziałem Prezydenta RP

Dnia 27.12.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem uczestniczyli we mszy świętej w Farze Poznańskiej w intencji powstańców wielkopolskich oraz głównych uroczystościach rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. W uroczystościach wzięli też udział Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekuratorzy Oświaty, Krzysztof Błaszczyk i Zbigniew Talaga. Msza święta z udziałem głowy […]