3 października 2019

Konferencja inaugurująca projekt „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie”

Dnia 26 września br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie odbyła się  konferencja inaugurująca realizację projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – województwo wielkopolskie”.

Projekt ten został zakwalifikowany do realizacji w wyniku konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla którego instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Beneficjentem projektu jest Gmina Suchy Las.

Zgodnie z kierunkami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obszar tematyczny projektu został określony jako wspieranie szkół w zakresie:

  • kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT, przedmioty matematyczne i przyrodnicze, języki obce);
  • nauczania eksperymentalnego;
  • postaw kreatywności, innowacyjności;
  • pracy zespołowej;
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Tak przygotowana szkoła ćwiczeń ma stanowić uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służyć praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Partnerami projektu są Gmina Suchy Las, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Więcej informacji – youtube