Kategoria: Dofinansowanie wypoczynku

12 czerwca 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 356/24 z dnia 3 czerwca 2024 r. dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2024 roku.

Na podstawie wyników oceny Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 61 organizacjom, które otrzymają dofinansowanie na realizację ww.  zadania.

Załączniki