Kategoria: Wypoczynek do 3 dni organizowany przez szkoly lub placówki

8 czerwca 2018

Zgłaszanie wypoczynku uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)

Dyrektorzy szkół/placówek wypełniają znajdujący się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu formularz – Zgłoszenie wypoczynku uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych (Kartę zgłoszenia wypoczynku uczniów trwającego do 3 dni w czasie wolnym od zajęć szkolnych).

Wydrukowaną i podpisaną Kartę zgłoszenia wypoczynku uczniów trwającego do 3 dni w czasie wolnym od zajęć szkolnych wraz z programem (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2) należy dostarczyć/przesłać nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, pok. 339 lub Delegatury zgodnie z podziałem terytorialnym zamieszczonym w aktualnościach zakładki wypoczynek i turystyka.

Załączniki

Załącznik nr 1 – PROGRAM WYPOCZYNKU
Data: 2018-06-08, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE
Data: 2018-06-08, rozmiar: 26 KB