Kategoria: Archiwum zakładowe

4 stycznia 2019

Archiwum zakładowe

WYDAWANIE DUPLIKATÓW, ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ

Wykazy szkół oraz komisji egzaminacyjnych, których dokumentacja przebiegu nauczania przechowywana jest w Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 

Wzory druków

 

Informacja o opłatach

Za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości 26 zł. Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na konto:

a) przelew dokonany w Polsce: NBP O/O PŃ 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000,
b) przelew dokonany z zagranicy: PL 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 NBP LP LPW.

Wydawanie zaświadczeń i odpisów dla potrzeb związanych z kształceniem, w sprawach świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych oraz wynagrodzeń i zatrudnienia nie podlega opłacie.

 

PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA SZKÓŁ ZLIKWIDOWANYCH

Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania