Kategoria: O naszej działalności

13 lipca 2023

O naszej działalności

Wstęp

Kuratorium Oświaty w Poznaniu to urząd, który pomaga wykonywać zadania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Działamy na terenie województwa wielkopolskiego.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu jest podzielone na części, które nazywamy wydziałami. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami. Mamy też swoje oddziały w innych miastach. Te oddziały nazywamy delegaturami. Delegatury znajdziesz w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

W Kuratorium Oświaty działa Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli i Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli. Rzecznik bada sprawy niewłaściwego zachowania nauczycieli. Komisja orzeka w przypadkach takiego zachowania.

Kto kieruje Kuratorium Oświaty?

Urzędem kieruje Wielkopolski Kurator Oświaty. Obecnie Kuratorem Oświaty jest pan Igor Bykowski.

Jego zastępcami są wicekuratorzy oświaty. Obecnie Wicekuratorem Oświaty jest pan Wojciech Szulc i pani  Izabela Liebert-Jędroszkowiak.

Kuratorowi w pracy pomagają wicekuratorzy oświaty, dyrektorzy, główny księgowy oraz pracownicy.

Czym się zajmujemy? Co robimy?

 1. Kontrolujemy szkoły, przedszkola i placówki w zakresie edukacji i opieki – czy szkoły działają zgodnie z prawem
 2. Sprawdzamy czy szkoły i przedszkola dbają o bezpieczeństwo uczniów
 3. Sprawdzamy czy szkoły, przedszkola i placówki przestrzegają praw dziecka i ucznia
 4. Sprawdzamy czy nauczyciele mają właściwe wykształcenie
 5. Wspomagamy nauczycieli i dyrektorów w ich pracy
 6. Wspieramy nowe rozwiązania i rozwój w edukacji
 7. Dbamy o podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli
 8. Wspomagamy kształcenie zawodowe
 9. Opiekujemy się kształceniem uczniów, którzy mają specjalne potrzeby
 10. Obserwujemy czy szkoły przeprowadzają egzaminy zgodnie z prawem
 11. Układamy grafik przyjęcia do szkół ponadpodstawowych
 12. Organizujemy olimpiady, konkursy i turnieje dla uczniów szkół
 13. Wydajemy opinie w różnych sprawach, na przykład otwarcia nowej szkoły albo przedszkola
 14. Pilnujemy czy stosuje się przepisy o bezpieczeństwie podczas kolonii, obozów dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji
 15. Bierzemy udział w wyborze dyrektora szkoły albo przedszkola
 16. Uczestniczymy w egzaminach dla nauczycieli, który chcą awansować
 17. Prowadzimy postępowania awansowe dla nauczycieli (na najwyższy stopień zawodowy, czyli stopień nauczyciela dyplomowanego)

Jaką sprawę załatwisz w naszym Kuratorium?

 1. Złożysz wniosek o:
 • wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu i innych dokumentów związanych z nauką
 • przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli lub innej formy kształcenia ustawicznego
 • objęcie honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, na przykład konkursu lub imprezy edukacyjnej
 • dofinansowanie przedsięwzięcia edukacyjnego
 • uznanie wykształcenia, które zdobyłeś w innym kraju
 • urzędowe potwierdzenie świadectwa lub indeksu, jeśli chcesz wyjechać za granicę i tam się uczyć
 • dostęp do informacji publicznej
 1. Odwołasz się od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów
 2. Odwołasz się od decyzji dyrektora w sprawach obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
 3. Odwołasz się od decyzji poradni psychologiczno-pedagogicznej, z którą się nie zgadzasz
 4. Odwołasz się od decyzji urzędu w sprawie zakładania albo prowadzenia szkoły, przedszkola, placówki – jeśli prowadzisz albo chcesz taką założyć
 5. Załatwisz sprawy związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
 6. Otrzymasz zgodę na prowadzenie specjalnego kursu dla instruktorów, którzy nauczają zawodu
 7. Otrzymasz zgodę na prowadzenie kursu na kierownika i wychowawcę kolonijnego

Jak możesz się z nami skontaktować?

 1. Możesz do nas przyjść i złożyć pismo osobiście.
 2. Możesz do nas wysłać pismo pocztą.
 3. Możesz do nas zadzwonić:
 • Poznań – numer telefonu 61 670 40 81
 • Kalisz – numer telefonu 62 723 20 33
 • Konin – numer telefonu 63 220 51 01
 • Leszno – numer telefonu 65 614 11 00
 • Piła – numer telefonu 67 344 10 33
 1. Możesz przesłać do nas email na adres: kancelaria@ko.poznan.pl
 2. Możesz przesłać do nas pismo przez ePUAP na adres:  /ko_poznan/SkrytkaESP

ePUAP do skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Służy do komunikacji obywateli z urzędami. Jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz mieć założone konto w ePUAP.

Więcej informacji o ePUAP znajdziesz na rządowej stronie. Tutaj jest link do strony. Kliknij na ten napis, żeby otworzyć stronę ePUAP.

Nasz urząd jest otwarty:

 • w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:00
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

Nasze adresy. Gdzie nas znajdziesz?

 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Tak wygląda budynek, w którym jest nasz urząd. Obecnie możesz wejść do niego tylko od strony al. Niepodległości 16/18.

Na zdjęciu widać 10 piętrowy, przeszkolny budynek. Przy wejściu są schody i kolumny. Przed wejściem, po prawej stronie, widać 3 drzewa i pas zieleni.

Kancelaria jest w pokoju numer 339 na 3. piętrze.

Kancelaria to miejsce, w którym zostawisz pisma i dokumenty oraz otrzymasz potwierdzenie, że je złożyłeś. W kancelarii możesz zapytać, gdzie załatwisz swoją sprawę.

Po wejściu do budynku, podejdź do punktu informacji. Dostaniesz tam kartę gościa. Dzięki karcie otworzysz szklane drzwi na 3. piętrze.

 • Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół
  Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
 • Delegatura w Kaliszu
  ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
 • Delegatura w Koninie
  ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin
 • Delegatura w Lesznie
  Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno
 • Delegatura w Pile
  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Informacje dodatkowe

Napisz do nas, jeśli jesteś osobą głuchą i potrzebujesz tłumacza języka migowego. Wyślij do nas 3 dni wcześniej email na adres: kancelaria@ko.poznan.pl.

Jeśli pomaga Ci pies przewodnik albo pies asystujący, możesz przyjść z nim do urzędu.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz numery telefonów do wydziałów i wszystkich pracowników naszego urzędu.

Więcej informacji o obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami znajdziesz na stronie Kuratorium.

Kliknij na ten napis, żeby otworzyć informacje o dostępności.

Załączniki