Kategoria: Koordynatorzy zadań

29 września 2023

Koordynatorzy zadań WKO

Zadanie Imię i nazwisko Telefon
Kontrole planowe i doraźne Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja specjalna Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja włączająca Brygida Wieczorek
Elżbieta Czuba
Aneta Jarmuż
Magdalena Jurkiewicz
780 386 051
608 062 845
780 386 113
65 6141 100
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Katarzyna Bizukojć 780 386 056
Sprawy uczniów i wychowanków Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Kształcenie zawodowe Krzysztof Skrętny
Renata Jocz
780 386 049
780 386 062
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Małgorzata Buchert
Agnieszka Dębiak-Król
600 839 120
780 386 028
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Renata Jocz 780 386 062
Opinia w sprawie założenia niepublicznego ośrodka Joanna Borowicz
Krzysztof Krajewski
Cecylia Ogiba
780 386 029
780 386 044
539 093 696
Opinia w sprawie założenia niepublicznej szkoły Joanna Borowicz
Małgorzata Buchert
Ewa Cejza
Krzysztof Krajewski
Cecylia Ogiba
780 386 029
600 849 120
780 386 045
780 386 044
539 093 696
Opinia w sprawie założenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, niepublicznego centrum kształcenia zawodowego i niepublicznego branżowego centrum umiejętności Joanna Borowicz
Małgorzata Buchert
Krzysztof Krajewski
Cecylia Ogiba
780 386 029
600 839 120
780 386 044
539 093 696
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli Dorota Matuśkiewicz 780 386 054
Akredytacja form kształcenia ustawicznego Renata Jocz 780 386 062
Koordynator ds. innowacji w edukacji Beata Rokus-Stawińska 780 386 042
BIP – ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Piotr Kudlek 780 386 026
Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Małgorzata Nowek 780 386 057
Wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych Małgorzata Nowek 780 386 057
Konkursy przedmiotowe i tematyczne Izabela Szmigiero
Sylwia Kowalewska
780 386 124
780 386 089
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Izabela Szmigiero 780 386 124
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
61 670 40 86
780 386 015
Uwierzytelnianie świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
61 670 40 86
780 386 015
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego Jakub Durczak-Przybylski 780 386 047
Nagrody, odznaczenia i ordery Paulina Koralewska 780 386 046
Honorowy profesor oświaty Jakub Durczak-Przybylski 780 386 047
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Lustracja kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły Jakub Durczak-Przybylski 780 386 047
Programy rządowe Anna Borowczak
Beata Rokus-Stawińska
Małgorzata Wolińska
Katarzyna Zarzyńska
780 386 021
780 386 042
780 386 040
780 386 041
System Informacji Oświatowej Agnieszka Sobocka 780 386 023
Sprawy archiwalne Tomasz Bączkiewicz
Przemysław Janiszewski
Alicja Zawodna
784 437 330
780 386 012
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Anna Ornatek 780 386 014
Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Agnieszka Dębiak-Król 882 161 269
Obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Piotr Kudlek 780 386 026
Wypoczynek dzieci i młodzieży Anna Wujkowska 780 386 031
Zgody na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku oraz kursów dla wychowawców kolonijnych Małgorzata Buchert
Agnieszka Dębiak-Król
600 839 120
780 386 028
Skargi i inicjatywy obywatelskie Izabela Albrecht
Bernadeta Polak
780 386 048
780 386 033
Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe oraz wypadki uczestników wypoczynku Joanna Borowicz 780 386 029