Kategoria: Poczet kuratorów oświaty

21 maja 2024

Poczet kuratorów oświaty

Kuratorzy Oświaty od 1922 roku

Kuratorzy Okręgu Szkolnego Poznańskiego:

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. mgr Bernard Chrzanowski od 24 stycznia 1922 r.
do 30 czerwca 1928 r.
2. dr Joachim Namysł od 1 lipca 1928 r.
do 31 lipca 1932 r.
3. dr Michał Pollak od 1 sierpnia 1932 r.
do 30 czerwca 1936 r.
4. dr Jan Jakóbiec od 1 października 1936 r.
do 31 grudnia 1938 r.
5. dr Stanisław Stetkiewicz od 1 lutego 1939 r.
do 10 września 1939 r.
Okres okupacji niemieckiej od 1939 r. do stycznia 1945 r. (brak danych)
6. mgr Karol Strzałkowski od 1 lutego 1945 r.
do 15 września 1946 r.
7. mgr Bronisław Biedowicz od 16 września 1946 r.
do 15 lutego 1949 r.
8. dr Janusz Łopuski od 16 lutego 1949 r.
do 15 lipca 1950 r.
9. mgr Pęcherski – Kierownik Wydziału  od 1 sierpnia 1950 r.
do 1 marca 1952 r.
10. mgr Janina Zauszkiewicz – Zastępca Kierownika Wydziału od 1 marca 1952 r.
do 30 sierpnia 1952 r.
11. mgr Wacław Zygmaniak – Kierownik Wydziału  od 1 września 1952 r.
do 30 lipca 1953 r.
12. mgr M. Prażmowski – Zastępca Kierownika Wydziału od 1 września 1953 r.
do 31 października 1953 r.
13. mgr Jan Chrzanowski – Kierownik Wydziału od 1 listopada 1953 r.
do 31 sierpnia 1956 r.
14. dr Jan Stoiński – Kierownik Wydziału od 1 października 1956 r.
do 31 czerwca 1958 r.
dr Jan Stoiński od 1 lipca 1958 r.
do 31 sierpnia 1969 r.
15. mgr Anna Tyczyńska od 1 lipca 1969 r.
do 31 maja 1975 r.


Kuratorzy Oświaty i Wychowania:

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
16. mgr Jan Bartkowiak od 1 czerwca 1975 r.
do 31 sierpnia 1982 r.
17. dr Ireneusz Król od 1 września 1982 r.
do 20 sierpnia 1990 r.
18. mgr Grażyna Ziółkowska od 21 sierpnia 1990 r.
do 10 stycznia 1999 r.


Kuratorzy Oświaty:

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
mgr Andrzej Jęcz – p.o. kurator od 11 stycznia 1999 r.
do 29 marca 1999 r.
19. mgr Karol Seifert od 29 marca 1999 r.
do 29 marca 2002 r.
20. mgr Apolinary Koszlajda od 29 marca 2002 r.
do 30 marca 2006 r.
mgr Elżbieta Leszczyńska – p.o. kurator od 1 kwietnia 2006 r.
do 14 maja 2006 r.
21. mgr Lucyna Białk-Cieślak od 15 maja 2006 r.
do 23 sierpnia 2007 r.
mgr Elżbieta Leszczyńska – p.o. kurator od 23 sierpnia 2007 r.
do 16 października 2007 r.
22. mgr Elżbieta Leszczyńska od 16 października 2007 r.
do 31 marca 2009 r.
mgr inż. Elżbieta Walkowiak – p.o. kurator od 1 kwietnia 2009 r.
do 31 maja 2009 r.
23. mgr inż. Elżbieta Walkowiak od 1 czerwca 2009 r.
do 27 grudnia 2015 r.
mgr Hanna Rajcic-Mergler – p.o. kurator
od 28 grudnia 2015 r.
do 28 marca 2016 r.
24. mgr Elżbieta Leszczyńska od 29 marca 2016 r.
do 15 lipca 2020 r.
mgr Zbigniew Talaga p.o. kurator od 16 lipca 2020 r.
do 21 września 2020 r.
25. mgr Robert Gaweł od 22 września 2020 r
do 29 grudnia 2023 r.
mgr Wiesław Banaś – p.o. kurator od 10 stycznia 2024 r.
do 5 marca 2024 r.
26. dr Igor Marek Bykowski od 6 marca 2024 r. do …