Kategoria: Wydziały w Poznaniu

15 kwietnia 2024

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. dr Igor Bykowski
Wielkopolski Kurator Oświaty 333 61 670 40 83
2. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka specjalista – sekretariat 334 61 670 40 83
3. Wojciech Szulc
Wicekurator Oświaty 335 61 670 40 84
4. Izabela Liebert – Jędroszkowiak Wicekurator Oświaty 337 61 670 40 84
5. Elżbieta Tołstołucka inspektor – sekretariat 336 61 670 40 84
6. Dariusz Dondajewski pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych  303 780 386 034
7. vacat stanowisko ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy 309 532 751 817
8. Katarzyna Walczak stanowisko ds. kontroli zarządczej 331 780 386 035
9. Klaudiusz Farulewski główny księgowy 425 61 670 40 82
Zespół do spraw finansowo-księgowych
10. Dobromiła Kołacka specjalista 423 780 386 037
11. Marta Lis specjalista 424 784 691 039
12. Barbara Maciuszek starszy specjalista 424 780 386 038
13. Diana Zielińska specjalista 423 780 386 121
Zespół do spraw inicjatyw obywatelskich i skarg
14. Izabela Albrecht starszy wizytator 201C 780 386 048
15. Bernadeta Polak starszy wizytator 201C 780 386 033

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Anetta Szurkowska dyrektor 338a 61 670 40 87
2. Lidia Kałwińska
zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
3. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 315 780 386 055
4. Sylwia Adamkiewicz wizytator 314 780 386 081
5. Kazimierz Baczyński starszy wizytator 319 780 386 052
6. Katarzyna Bizukojć starszy wizytator 319 780 386 056
7. Bożena Chwaliszewska starszy wizytator 313 780 386 075
8. Violetta Dąbek starszy wizytator 318 780 386 039
9. Elżbieta Dobrochowska starszy wizytator 302 780 386 053
10. Agnieszka Duszyńska starszy wizytator 303 780 386 070
11. Sylwia Figaszewska specjalista – sekretariat 338 61 670 40 87
12. Danuta Hyżak starszy wizytator 321 780 386 032
13. Maria Janeczko-Janicka referent prawny 311 784 437 329
14. Olga Janyszek starszy wizytator 302 600 859 945
15. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak starszy wizytator 313 780 386 058
16. Anna Kaźmierczak specjalista 338 780 386 122
17. Katarzyna Kordus wizytator 316 539 092 442
18. Beata Kumanowska-Wantuch starszy wizytator 317 780 386 083
19. Katarzyna Kurczoba wizytator 324 780 386 067
20. Ewelina Majchrzak starszy wizytator 323 780 386 077
21. Sława Mrożek starszy wizytator 317 780 386 065
22. Marek Przybylski starszy wizytator 314 780 386 068
23. Beata Przyszczypkowska starszy wizytator 303 780 386 069
24. Hanna Rajcic-Mergler starszy wizytator 324 780 386 073
25. Krzysztof Skrętny starszy wizytator 315 780 386 049
26. Mirosława Synoradzka starszy wizytator 304 780 386 072
27. Marzena Szułczyńska starszy wizytator 304 780 386 027
28. Dorota Śliwińska starszy wizytator 323 780 386 078
29. Hanna Wartecka starszy wizytator 780 386 074
30. Genowefa Wasiak starszy wizytator 321 780 386 099
31. Brygida Wieczorek starszy wizytator 312 780 386 051
32. Małgorzata Wilczyńska-Grześ starszy wizytator 318  784 919 437
33. Krystyna Wirkowska-Wróbel starszy wizytator 312 780 386 063
34. Barbara Zatorska starszy wizytator 316 780 386 050

 

Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół:
Pl. Wolności 18, III piętro

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Smagała
dyrektor 321 61 670 40 86
2. Agata Krzywania
zastępca dyrektora 312 61 670 40 86
3. Jakub Durczak-Przybylski
zastępca dyrektora 312 61 670 40 86
4. Piotr Bojanowski referent prawno-administracyjny 313 662 359 687
5. Joanna Borowicz starszy wizytator 315 780 386 029
6. Krystyna Brych-Rajman starszy wizytator 313 780 386 082
7. Małgorzata Buchert starszy wizytator 318 600 839 120
8. Ewa Cejza referent prawno-administracyjny 320 780 386 045
9. Agnieszka Dębiak-Król – KDN starszy wizytator 512 780 386 028
882 161 269
10. Estera Dębska-Wiśniewska referent 322
11. Renata Jocz starszy wizytator 315 780 386 062
12. Krzysztof Krajewski starszy wizytator 319 780 386 044
13. Piotr Kudlek inspektor 513 780 386 026
14. Dorota Matuśkiewicz wizytator 315 780 386 054
15. Cecylia Ogiba wizytator 318 539 093 696
16. Anna Ornatek – RzD referent prawny 503 780 386 014
17. Mariusz Stróżewski starszy specjalista 314 784 919 705
18. Anna Wujkowska starszy inspektor 320 780 386 031
19. Ewelina Wysocka specjalista – sekretariat 322 61 670 40 86
20. Magdalena Zamoyska starszy specjalista 314 780 386 015

 

Wydział Wspierania Edukacji:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Karolina Adamska
p.o. dyrektor 426 61 670 40 85
2. Paulina Koralewska specjalista 429 780 386 046
3. Sylwia Kowalewska inspektor 434 780 386 089
4. Marta Kryjom starszy inspektor 428 780 386 125
5. Małgorzata Nowek starszy specjalista 434 780 386 057
6. Agnieszka Sobocka starszy informatyk 429 780 386 023
7. Izabela Szmigiero starszy inspektor 434 780 386 124
8. Dorota Weber inspektor – sekretariat 427 61 670 40 85

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Marcin Skręty dyrektor 340 61 670 40 82
2. Anna Borowczak inspektor 325 780 386 021
3. Anna Filipiak specjalista 327 532 751 815
4 Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka specjalista 334 61 670 40 83
5. Marieta Gorczyńska specjalista 329 780 386 019
6. Marzena Gronowska specjalista 329 780 386 017
7. Alicja Kołodziejczyk inspektor 339 61 670 40 81
8. Bartosz Nowak programista 107C 780 386 043
9. Robert Orzechowski główny informatyk 327 780 386 060
10. Zbigniew Popieliński informatyk 107C  539 094 074
11. Mariola Robaszyńska specjalista 329 780 386 018
12. Beata Rokus-Stawińska specjalista 326 780 386 042
13. Magdalena Świerkowska inspektor – sekretariat 339 61 670 40 82
14. Elżbieta Tołstołucka inspektor 336 61 670 40 84
15. Mariusz Tyborski starszy informatyk 327 600 210 352
16. Natalia Wiśniewska inspektor 327 532 751 814
17. Małgorzata Wolińska starszy inspektor 325 780 386 040
18. Jacek Woźniak radca generalny 331 780 386 079
19. Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista 326 780 386 041

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny – Zespół do spraw archiwum zakładowego:
Pl. Wolności 18, II piętro

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Tomasz Bączkiewicz inspektor  223 780 386 012
2. Przemysław Janiszewski specjalista  223 784 437 330
3. Alicja Zawodna referent  223 780 386 012