Kategoria: Gdzie szukać mediatorów?

20 kwietnia 2024

Gdzie szukać mediatorów?

Placówki oświatowe, które korzystają z mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, mogą tworzyć sieć współpracy na poziomie miasta, dzielnicy, gminy, powiatu lub województwa, a placówki oświatowe, w których nie funkcjonuje mediacja szkolna, mogą korzystać z pomocy mediatora szkolnego z innej placówki.

Podczas wprowadzania mediacji szkolnej placówka może korzystać z pomocy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządów zawodów prawniczych, sądów lub innych podmiotów wspierających, zawierając w tym zakresie stosowne porozumienia.

Gdzie szukać?

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań, e-mail: pcm@mediacje.poznan.pl