Kategoria: Kontakt – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2 stycznia 2023

Kontakt – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Kuratorium Oświaty w Poznaniu – ogólne informacje dotyczące rekrutacji

Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. + 48 780 386 029
Cecylia Ogiba – wizytator, tel. + 48 539 093 696

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. + 48 780 386 050
Marzena Adamczyk-Pelcer – starszy wizytator, tel. + 48 780 386 055

Delegatura w Kaliszu
Beata Wawszczak – starszy wizytator, tel. + 48 600 870 579

Delegatura w Koninie
Karol Świderski – starszy wizytator, tel. + 48 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator, tel. + 48 780 386 098

Delegatura w Pile
Angelika Zygmunt – zastępca dyrektora, tel. + 48 780 386 091

Wydział Wspierania Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Izabela Szmigiero – starszy inspektor, tel. + 48 780 386 124