Kategoria: Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

30 stycznia 2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2024/2025:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.


na semestr pierwszy

  • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia,
  • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej,

przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.


na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,

przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.

Załączniki