13 czerwca 2019

Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – obowiązujące od 1 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych