14 marca 2019

Konferencja nt. edukacji włączjącej

Dnia 5 marca 2019 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

W konferencji uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz starszy wizytator Brygida Wieczorek.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Załączniki