25 marca 2019

Uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Wielkiej Ucieczki ze Stalag Luft III w Żaganiu

Dnia 22 marca 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska i Wicekurator Oświaty, Aleksandra Kuź wzięły udział w Centrum Kultury Zamek w uroczystości poświęconej upamiętnieniu 75. Rocznicy Wielkiej Ucieczki ze Stalag Luft III w Żaganiu.

Podczas obchodów zaproszonym gościom zaprezentowano film „Wielka ucieczka na Północ”, a następnie wręczono nagrody w Konkursie Historycznym „Wielka ucieczka”. Konkurs był zorganizowany w celu przywrócenia pamięci o dramatycznych losach lotników w służbie brytyjskiej, podczas II wojny światowej na ziemiach polskich, okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Miał przybliżyć wiedzę związaną z ucieczką lotników ze Stalagu Luft III w Żaganiu w marcu 1944 roku.

Konkurs odbył się z inicjatywy Ambasady Brytyjskiej. Głównym organizatorem był Wielkopolski Kurator Oświaty, Ambasada Brytyjska, Wojewoda Wielkopolski i Instytut Pamięci Narodowej. Zadaniem uczniów w konkursie było poznanie historii obozu w Żaganiu i kulis zorganizowanej ucieczki a następnie przygotowanie prezentacji multimedialnej opartej na materiale źródłowym, relacjach świadków, bibliografii.

Decyzją Komisji Konkursowej nagrodzeni zostali: Jakub Wlekły i Maksymilian Sadowski (I miejsce), Agata Polimirska (II miejsce), Mateusz Milecki (III miejsce), Jakub Przychodzki, Miłosz Jarząbek, Anna Jóźwiak, Alicja Gajdecka (wyróżnienie).