25 czerwca 2019

11. edycja akcji „Drugie życie”

28 maja 2019 r. Wicekurator Oświaty Aleksandra Kuź wzięła udział w zakończeniu 11. edycji akcji „Drugie Życie”. Finał odbył się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kampania pod patronatem wojewody wielkopolskiego promowała podpisywanie oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji o oddawaniu organów. W tegorocznej edycji udział wzięły 32 szkoły z Wielkopolski. Podczas uroczystej gali, wyróżniono wielkopolskie szkoły, które najlepiej promowały ideę przeszczepu narządów. Wyróżnione zostały: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim i Zespół Szkół nr 1 we Wronkach. Zwycięskie szkoły otrzymały nagrody w postaci czeków charytatywnych w wysokości 2 tys. zł, które uczniowie przekażą na wybrane cele dobroczynne.
Akcja informacyjno-edukacyjna „Drugie Życie” skierowana została do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy chcieli zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce poprzez poruszanie tematu transplantologii oraz przedstawienie opinii lekarzy i osób, która żyje dzięki transplantacji.
Obecnie w Polsce istnieje tak zwana zgoda domniemana, czyli jeżeli nie wyrazimy sprzeciwu, to zgadzamy się na bycie dawcą. Istnieją też oświadczenia woli, które każdy może nosić np. w portfelu.