19 lipca 2019

Konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

W dniach 4 i 12 czerwca br. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyły się konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z języka polskiego, matematyki, chemii i fizyki.

Cykl konferencji metodycznych, skierowany do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego szkół ponadpodstawowych, realizowany jest we współpracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także w partnerstwie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

W trakcie spotkań, w których łącznie uczestniczyło 260 nauczycieli, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, podjęta została problematyka wspierania nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i rozwoju działalności innowacyjnej. Zarówno prowadzący jak i nauczyciele wysoko ocenili wartość merytoryczną i organizacyjną przedsięwzięcia. Wiele osób podkreślało również właściwe zauważenie potrzeby zgłębiania i trafność podjętej tematyki w pracy nauczycieli-praktyków. Pojawiły się także prośby nauczycieli o cykliczne (coroczne) organizowanie tego typu spotkań, co również wskazuje na potrzebę środowiska nauczycielskiego w tym zakresie.

Jesienią roku szkolnego 2019/2020 planujemy organizację kolejnych konferencji dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pozostałych przedmiotów kształcenia ogólnego – szczegóły i informacje wkrótce.

Załączniki