1 lipca 2019

Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Poznania nauczycielom poznańskich szkół i placówek

Dnia 19 czerwca 2019 r. Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Poznania nauczycielom poznańskich szkół i placówek oświatowych. Spotkanie było okazją do podsumowania kończącego się roku szkolnego.

Nagrody dla nauczycieli przyznawane są za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Laureatów spośród zgłoszonych przez dyrektorów kandydatów wybiera komisja, powołana przez prezydenta miasta.

W tym roku nagrody otrzymało 91 osób. Najwięcej, bo 26 trafiło do nauczycieli ze szkół podstawowych. Doceniono jednak także pracę pedagogów, uczących w przedszkolach, zespołach szkół, placówkach specjalnych, liceach ogólnokształcących, zespołach szkół zawodowych i szkołach artystycznych.