3 marca 2020

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Dnia 28.02.2020 r. wicekurator dr Zbigniew Talaga uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej młodzieżowym organizacjom antykomunistycznym „Hufce Wolnej Słowiańszczyzny” i „Młodzieżowej Organizacji Podziemia – Orzeł w  I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Organizacje te  zostały założone przez uczniów tej szkoły, którzy za przygotowanie kilkuset ulotek antykomunistycznych zostali aresztowani przez UB i skazani na wysokie kary więzienia. Uroczystość została przygotowana we współpracy z łódzkim oddziałem IPN.