Styczeń 2, 2019

2 stycznia 2019

Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”. Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie […]

2 stycznia 2019

Tomik poetycki „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”

W listopadzie 2018 roku miał miejsce finał Quizu wiedzy o Niepodległej i konkursu poetyckiego Myśmy Wciąż do Niepodległej szli…. Przedsięwzięcie organizowane było przez Stowarzyszenie Delta na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021. Do konkursu zgłosiło się blisko 400 czteroosobowych drużyn (quiz historyczny) z terenu całej Polski, w części poetyckiej […]

2 stycznia 2019

Rozliczenie dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie w województwie wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w związku z koniecznością dokonania pełnego rozliczenia przyznanych w 2018 r. dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa, zwraca się z prośbą o wypełnienie interaktywnych tabel, znajdujących się pod adresem: dotacje.ko.poznan.pl oraz przesłanie (wydrukowanych i podpisanych) zestawień w nieprzekraczalnym […]