Kwiecień 2019

25 kwietnia 2019

Nowe regulacje prawne umożliwiające klasyfikowanie uczniów – projekt

Szanowni Państwo Informuję o przygotowanych, nowych regulacjach prawnych umożliwiających klasyfikowanie uczniów http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6F5B590B7A7B6EACC12583E6005066B9/%24File/3398.pdf Zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami prawa: Dyrektor szkoły jest podmiotem odpowiedzialnym za klasyfikowanie uczniów, tak aby mogli oni przystąpić do egzaminu maturalnego. Jeżeli dyrektor szkoły nie wywiąże się z obowiązku – również organ prowadzący, głównie samorządy mogą zdecydować o klasyfikacji. Termin klasyfikacji może […]

24 kwietnia 2019

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas matur, mogą się nadal zgłaszać wypełniając na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu formularz zgłoszeniowy: http://formularze.ko.poznan.pl/www2/formularz_zgloszeniowy/ Pełna informacja dotycząca procedur, zadań, obowiązków przewodniczących i członków zespołów nadzorujących znajduje się w […]

24 kwietnia 2019

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego “Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” zostały omówione zagadnienia istotne dla wskazanej problematyki. Z uwagi na wprowadzone zmiany w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży, Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji […]

23 kwietnia 2019

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa wielkopolskiego Z przykrością informuję, że rodzice, uczniowie oraz inne osoby i podmioty nadal zgłaszają do Kuratorium Oświaty w Poznaniu skargi i powiadomienia o nierealizowaniu przez szkoły i przedszkola ich ustawowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, odmawianiu przez nauczycieli wykonywania swoich obowiązków zawodowych oraz łamaniu konstytucyjnego prawa dzieci do […]

19 kwietnia 2019

Posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii – 14 maja 2019, Poznań

W dniach 13-17 maja br., w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii. W związku z tym zapraszamy do udziału w ww. posiedzeniu dwunastu nauczycieli historii oraz geografii, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopolskiego. Organizator wydarzenia zapewnia miejsce w części poświęconej dyskusji nt. […]

19 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w „Okrągłym stole” edukacyjnym

Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła – to 4 obszary, które będą tematem obrad „Okrągłego stołu” edukacyjnego zapowiedzianego dziś, 18 kwietnia br. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 26 kwietnia br. na godz. 12:00 w Warszawie, na PGE Narodowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli rad rodziców, stowarzyszeń rodziców i innych […]

19 kwietnia 2019

Kluby Młodego Programisty

Kluby Młodego Programisty to punkty warsztatowe, w których dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczy się programowania. W dodatku za darmo, w specjalnie zaaranżowanych salach, wyposażonych w pomoce dydaktyczne. Dla każdej grupy wiekowej (1-3 oraz 4-6 klas szkoły podstawowej) zaplanowano kilkanaście cykli warsztatów, przy czym jedna seria to 10 jednogodzinnych zajęć, prowadzonych na czterech poziomach […]

18 kwietnia 2019

Procedura składania wniosków – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz […]

17 kwietnia 2019

Dotacja podręcznikowa – pismo do jednostek samorządu terytorialnego

Załączniki Pismo przewodnie Data: 2019-04-18, rozmiar: 71 KB Tabela informująca o wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów Data: 2019-04-18, rozmiar: 52 KB Pobierz wszystkie […]

16 kwietnia 2019

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji Świąt Wielkanocnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Nauczyciele i Uczniowie Pracownicy Oświaty Wraz z Wielkim Tygodniem zbliża się czas wyjątkowy, czas Świąt Wielkiej Nocy, nocy Zmartwychwstania. To święto zwycięstwa dobra nad złem, triumfu miłości, triumfu życia, które nie ma końca. Niech ten wyjątkowy czas zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa wiary nad zwątpieniem, odrodzenia optymizmu, utrzyma nasze nadzieje i […]