Grudzień 2019

31 grudnia 2019

Konferencja „Program Erasmus+ szansą dla Wielkopolski” – 15 stycznia 2020 r.

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny. W ramach tego działania upowszechnia informacje o programie Erasmus+ i innych programach realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Prezentuje wyniki pracy tych programów i przekazuje narzędzia do aplikowania, wspiera w realizacji. CWRKDiZ w Konie zaprasza […]

20 grudnia 2019

Badanie pilotażowe PIRLS 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS 2021. Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu obejmujące uczniów klasy czwartej. Międzynarodowe badanie edukacyjne PIRLS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz […]

20 grudnia 2019

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. C.K. Norwid Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice Pracownicy Oświaty wielkopolskich szkół i placówek Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ten niezwykły, mogę […]

20 grudnia 2019

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Koninie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie uprzejmie informuje, że od dnia 23 grudnia 2019 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Św. M. Kolbe 3, w pokoju 223 w godzinach od 8.00 do 14.00. Dnia 24 oraz 31 […]

19 grudnia 2019

Warsztaty dla e-koordynatorów Rządowego Programu Aktywna tablica

Spotkania miały na celu rozwijanie umiejętności cyfrowych dla e-koordynatorów Rządowego programu Aktywna tablica w wielkopolskich szkołach. Nauczyciele otrzymali dostęp do usług umożliwiających tworzenie interaktywnych filmów, gier czy escape roomów. Udział w warsztatach był okazją do zapoznania się z usługami sieci naukowej PIONIER i międzynarodowego programu UP2U przeznaczonymi dla szkół podstawowych. Uczestnicy warsztatów otrzymali także dostęp […]

19 grudnia 2019

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile uprzejmie informuje, że od dnia 19 grudnia 2019 roku można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 45 w godzinach od 8.00 do 14.00. Dnia 24 oraz 31 grudnia 2019r. odbiór […]

16 grudnia 2019

Składanie wniosków o nadanie orderu i odznaczeń – rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy o trybie i sposobie składania wniosków w sprawie nadania orderu i odznaczeń w roku szkolnym 2019/2020. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska   Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia, Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę, Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Wniosek – Zapytanie o udzielenie informacji o osobie. Załączniki Informacja w […]

14 grudnia 2019

Wielkopolski Kurator Oświaty wręczył Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dnia 13.12.2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wręczyła Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co […]