Kwiecień 2020

30 kwietnia 2020

Akcja #mojaflaga z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jej ambasadorami są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga. Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić […]

30 kwietnia 2020

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja do publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia i klas wstępnych na rok szkolny 2020/2021

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne? Harmonogram ogłoszony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. nie będzie stosowany. Nowe terminy, w tym terminy składania dokumentów określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa. W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły? O […]

30 kwietnia 2020

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził następujące zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Podstawa prawna: § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia […]

29 kwietnia 2020

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo W piątek 24 kwietnia 2020 r. był dniem zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych. Informuję, iż w województwie wielkopolskim wszystkie szkoły publiczne przeprowadziły rady pedagogiczne klasyfikacyjne. W naszym województwie to 304 szkoły w tym 49 techników i 155 licea ogólnokształcące, gdzie w klasach maturalnych uczy się ponad 23 tys. uczniów. Zgodnie z […]

29 kwietnia 2020

Informacje MEN dotyczące zmian w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty od 6 maja

Szanowni Państwo Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zmian w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty od 6 maja 2020 r. w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiany dotyczą: pracy […]

28 kwietnia 2020

Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Materiały edukacyjne dotyczące właściwego zachowania w teatrze, spektakle w formie wideo czy wirtualny spacer – to tylko niektóre materiały udostępnione on-line z bogatej oferty Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Materiały mogą być wsparciem w kształceniu na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

27 kwietnia 2020

Przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695) Ustawa z dnia 3 kwietnia […]

27 kwietnia 2020

3 maja po królewsku – oferta Zamku Królewskiego w Warszawie

Pragnąc podkreślić wagę rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Zamek Królewski w Warszawie – miejsce, gdzie uchwalono ten wiekopomny akt – przygotował wyjątkową lekcję historii: 3maj po królewsku. W wyniku pracy edukatorów, pedagogów i historyków powstały filmiki i gotowe scenariusze lekcji, które pozwolą nauczycielom w sposób przystępny i atrakcyjny przekazać i utrwalić wiedzę nt. znaczenia tego […]

27 kwietnia 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich – 2020

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2019/2020. Więcej informacji na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

27 kwietnia 2020

Oferta Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Oferta Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu: dostęp do czytelni on-line podręczników akademickich, książek naukowych, poradników dla nauczycieli i rodziców https://pbp.poznan.pl/node/3314 usługa skan materiałów edukacyjnych dla nauczycieli https://pbp.poznan.pl/node/4531 wykaz materiałów (baz) do pracy zdalnej i samokształcenia: https://pbp.poznan.pl/node/4523