Styczeń 2021

14 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego wprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w woj. wielkopolskim Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021. W związku z powyższym publiczne placówki doskonalenia […]

14 stycznia 2021

Informacja w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby zgłaszające swoje kandydatury na stanowiska dyrektorów szkół

Obowiązkiem lustracyjnym, zgodnie z art. 4 pkt 45 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, są objęci kandydaci na stanowisko: dyrektora szkoły publicznej, dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni jednocześnie funkcję dyrektora tej szkoły, urodzeni przed […]

14 stycznia 2021

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I). Kandydaci wyłonieni w […]

14 stycznia 2021

PRZEDSZKOLA _rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2425) na organie realizującym ww. zadania […]

13 stycznia 2021

Webinarium: Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego – 20 stycznia 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych W związku ze zmianami w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa polegającymi na wprowadzeniu dodatkowego, szóstego kierunku: Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021, Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego […]

13 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego stworzenia poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” wspiera współpracę […]

13 stycznia 2021

Program „Loguj się z głową”, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Program może być realizowany przez nauczycieli bez konieczności wcześniejszego szkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Załączniki Raport z ewaluacji ex post […]

12 stycznia 2021

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia rejonowego

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczestnicy. Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni rejonowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021! Zgodnie z regulaminami konkursów miejscem przeprowadzenia stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z danego przedmiotu jest szkoła, w której uczestnicy stopnia szkolnego (uczniowie tej szkoły) zakwalifikowali się do stopnia rejonowego. Zadania dyrektora i komisji konkursowych w tym względzie są opisane w regulaminach konkursów […]

12 stycznia 2021

Uwaga – zmiana! dotyczy wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę i krzyży zasługi

Szanowni Państwo, Dotyczy wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę i krzyży zasługi Uwaga! Z dniem 7 stycznia 2021 nastąpiła zmiana w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie. Prosimy o dołączanie do dokumentacji obowiązującego wzoru (zał. nr 4). Zmiana dotyczy nazwy ministerstwa oraz daty wystawienia.