25 lutego 2020

Przekazanie informacji o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego Dotyczy: przekazania informacji o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego […]

14 lutego 2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek Miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego, W okresie ostatnich 2 miesięcy przedstawiciele różnych środowisk (w szczególności rodzice) zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami, z wnioskami o interwencję, z zapytaniami dotyczącymi planowania i organizowania, w niektórych szkołach (w szczególności m. Poznania) dodatkowych, obowiązkowych dla uczniów zajęć o […]

26 lutego 2020

Obchody 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Dnia 15 kwietnia bieżącego roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego pragnie upamiętnić 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Szkoły pragnące wziąć udział w tej doniosłej uroczystości powinny zgłosić chęć uczestnictwa do 23 marca 2020 r. na adres  beata.matczak@umww.pl , tel. 61/626 77 44. Uroczystości odbędą się 15 kwietnia 2020 r., godzina 11.40, dziedziniec kościoła oo. Dominikanów przy al. Niepodległości […]

25 lutego 2020

Wycieczki zagraniczne – Komunikat GIS – zagrożenie zarażenia koronawirusem

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed podróżowaniem do krajów, których nie powinniśmy odwiedzać w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. W przypadku organizowania wyjazdu uczniów szkół na wycieczki szkolne należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego gis.gov.pl Przydatne informacje: Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej Aktualności Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja dla osób powracających z północnych […]

18 lutego 2020

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny […]

14 lutego 2020

IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem: #KreaTYwni

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Państwa dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem odpowiedzi na poniższe pytania. Czym jest kreatywność, twórczość, dlaczego są ważne w przestrzeni szkolnej i w życiu społecznym, gospodarczym? Jak dobierać metody diagnozowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży oraz wspierać ich kreatywność. Czy grywalizacja rozwija kreatywność uczniów i jaki ma to […]

13 lutego 2020

Ośrodki opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  Docelowo w każdym powiecie, powstaną  ośrodki opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodki te będą stanowić I poziom wsparcia dla osób doświadczających najczęstszych zaburzeń psychicznych, […]