29 kwietnia 2021

Wykaz kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2021

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: 1) Panu Janowi Sibilskiemu, 2) Pani Zycie Czechowskiej, 3) Pani Annie Rogackiej, 4) Panu Markowi Tomickiemu. Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie […]

28 kwietnia 2021

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Drodzy Uczniowie wielkopolskich szkół Zbliża się miesiąc maj, kwitną kasztany, a w polskiej tradycji, to okres, w którym wielu młodych ludzi staje przed ważnymi życiowymi egzaminami. Każdego roku egzaminy: maturalny i ósmoklasisty oraz potwierdzający kwalifikacje zawodowe wieńczą edukację młodzieży różnych typów szkół i różnych poziomów kształcenia. Chcę serdecznie podziękować wszystkim […]

27 kwietnia 2021

Odbiór świadectw ukończenia liceum lub technikum przez tegorocznych absolwentów

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. to ostatni dzień zajęć dla uczniów kończących liceum i technikum. Zgodnie ze szkolną tradycją tego dnia absolwenci uroczyście odbierali świadectwa szkolne. Jak powinno to wyglądać w obecnym roku szkolnym? W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa. […]

23 kwietnia 2021

Konferencja historyczno-dydaktyczna „Wielkopolska w walce o niepodległość” – 26 kwietnia on-line

„Wielkopolska w walce o niepodległość” to projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych dzięki wsparciu ENEA S.A. Powstał dzięki wsparciu merytorycznemu Muzeum Narodowego w Poznaniu i Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz współpracy z Kuratorami Oświaty – Wielkopolskim i Zachodniopomorskim. Bierze w nim udział po 60 szkół z obu województw. W programie przewidziane są warsztaty metodyczne […]

23 kwietnia 2021

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile – on-line

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zachęca szkoły i biblioteki do włączenia się do akcji Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Dla każdej grupy wiekowej przygotowaliśmy specjalną ofertę zawierającą pakiet nowych, atrakcyjnych materiałów edukacyjnych – karty pracy oraz scenariusze zajęć. Można wziąć udział udział wraz z uczniami i uczennicami w wyjątkowych premierach filmowych i literackich na […]

21 kwietnia 2021

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 (w terminie głównym)

W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w […]

21 kwietnia 2021

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania 25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut 26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut 27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00 […]

20 kwietnia 2021

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i […]

20 kwietnia 2021

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – aktywność fizyczna a zdrowy rozwój uczniów

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, W związku z dalszym funkcjonowaniem szkół w trybie prowadzenia nauki zdalnej, także w formie lekcji on-line i konieczności wydłużonego czasu realizacji zadań przy komputerze, Wielkopolski Kurator Oświaty w trosce o prawidłowy rozwój fizyczny oraz zdrowie uczniów przypomina i prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na kluczowe znaczenie aktywności fizycznej w zdrowym rozwoju […]

16 kwietnia 2021

Dokąd leci SOWA? Rozpoczął się nabór do programu!

Już wkrótce w 32 miejscowościach powstaną Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). Ruszył nabór, który wyłoni ich lokalizację. SOWA to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, która pomoże budować zaangażowanie w naukę i jej społeczne rozumienie. Pozwoli przekonać się, że nauka nie jest zbiorem faktów, tylko sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata, istotną […]