13 stycznia 2021

Webinarium: Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego – 20 stycznia 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych W związku ze zmianami w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa polegającymi na wprowadzeniu dodatkowego, szóstego kierunku: Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021, Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego […]

12 stycznia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia  przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się […]

7 grudnia 2020

Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – przedłużenie terminu zgłoszeń

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.” Ignacy […]

30 listopada 2020

Zmieniony terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dostosowania harmonogramu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zmianą terminu ferii zimowych Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie z 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i […]

14 stycznia 2021

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I). Kandydaci wyłonieni w […]

13 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego stworzenia poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” wspiera współpracę […]

13 stycznia 2021

Program „Loguj się z głową”, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Program może być realizowany przez nauczycieli bez konieczności wcześniejszego szkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

12 stycznia 2021

Uwaga – zmiana! dotyczy wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę i krzyży zasługi

Szanowni Państwo, Dotyczy wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę i krzyży zasługi Uwaga! Z dniem 7 stycznia 2021 nastąpiła zmiana w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie. Prosimy o dołączanie do dokumentacji obowiązującego wzoru (zał. nr 4). Zmiana dotyczy nazwy ministerstwa oraz daty wystawienia.

10 stycznia 2021

Informacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dobrowolnych badań

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz szkół specjalnych województwa wielkopolskiego   Nawiązując do przesyłanych w ostatnim czasie do Państwa szkół informacji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, przypominam, że od 11 do 15 stycznia 2021 r. przeprowadzane będą, na terenie naszego województwa, bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników […]

8 stycznia 2021

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia ODN w Poznaniu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniach na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym.  Kursy będą prowadzone wg programu  przygotowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ze względu na wagę tematu zapraszamy  do zapisów i udział. Szkolenia prowadzone będą zdalnie w dwóch częściach:  4 godziny na platformie webinaryjnej, do której  […]

6 stycznia 2021

Wojewódzki Konkurs Święty Jan Paweł II w kontekście podsumowania działań i aktywności szkół w roku 2020

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem roku Świętego Jana Pawła II Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem”. Dziedzictwo św. Jana Pawła II w wielkopolskich szkołach, a także przedszkolach jest aktywnie pielęgnowane w działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz artystycznej szkół i przedszkoli. Dlatego błędem byłoby […]