28 listopada 2022

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – rozpoczęcie naboru uczestników do Konkursu

Szanowni Państwo, ruszył nabór uczestników do  Konkursu „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, konkursu historycznego organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych jest konkursem dwuetapowym, bezpłatnym. Cel konkursu to rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Tegoroczna edycja […]

2 grudnia 2022

VIII edycja programu „Finansoaktywni”

„Budżet. Plan do działania!” to hasło tegorocznej edycji programu „Finansoaktywni”. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli. Uczestnicy poznają pojęcie budżetu oraz dowiedzą się, w jaki sposób można planować budżet obywatelski. Program przygotowało Ministerstwo Finansów, a patronat nad inicjatywą objął Minister Edukacji i Nauki. Wiedza w praktyce Podczas tegorocznej edycji […]

28 listopada 2022

Konferencja ORE „Laboratoria Przyszłości w praktyce” – 9-10 grudnia 2022, Warszawa

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ma zaszczyt zaprosić kadrę kierowniczą szkół podstawowych z całej Polski na Konferencję  – Laboratoria Przyszłości w praktyce, która odbędzie się 9-10 grudnia 2022 r., w Hotelu Arche Poloneza w Warszawie (ul. Poloneza 87). Celem konferencji jest zainteresowanie programem Laboratoriów Przyszłości oraz projektem Ligi Robotów, zainspirowanie uczniów tematem cyfryzacji, nowych technologii, robotyki i programowania. Spotkanie zostało podzielone na trzy części, w trakcie których zaproszeni goście […]

22 listopada 2022

„Dostępna szkoła” – materiały z konferencji MEiN

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Dostępna szkoła”. Przybliżają one najważniejsze zagadnienia związane z edukacją włączająca, Zintegrowaną Platformą Edukacyjną oraz Zintegrowanym System Kwalifikacji. Konferencja „Dostępna szkoła” odbyła się 16 listopada w formule online. Uczestniczyli w niej eksperci, praktycy oraz osoby realizujące projekty w zakresie edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. […]

21 listopada 2022

Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Rok Mikołaja Kopernika Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało […]

21 listopada 2022

„Szkoła do hymnu” 2022 – podsumowanie

W tym roku już po raz piąty zaprosiliśmy szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz szkoły polonijne z całego świata do wspólnego śpiewania hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 11:11. Cieszymy się, że w obchody Narodowego Święta Niepodległości włączyło się tak wiele społeczności szkolnych, wyrażając w ten sposób swój patriotyzm i przywiązanie do symboli narodowych. Dziękujemy, że […]

14 listopada 2022

Konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizuje konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Inicjatywa została objęta patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego. Ma na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią najnowszą Polski, […]

3 listopada 2022

Międzynarodowe konkursy dla uczniów z historii, geografii oraz przyrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą mogli wziąć udział w międzynarodowych konkursach IAC Polska z historii, geografii oraz przyrody. Konkursy IAC Polska są częścią International Academic Competitions, międzynarodowej grupy konkursów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowanych w ponad 42 krajach na […]

26 października 2022

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego – konsultacje społeczne

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych znalazła się także propozycja uzupełnienia podstawy programowej […]

13 października 2022

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Podkreślił w nim, jak ważna jest rola nauczycieli w procesie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi. List Ministra Edukacji i Nauki – Dziękuję Państwu za wszelkie podejmowane działania. W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, […]

12 października 2022

Ogólnopolski konkurs IBE „Dobry Obywatel” dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu „Dobry Obywatel”. Celem inicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada.  Zadanie konkursowe Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej […]