19 marca 2019

Konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl konferencji metodycznych skierowanych do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego. Celem projektu, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, jest wspieranie nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej. Cykl konferencji realizowany jest we współpracy Wielkopolskiego […]

26 marca 2019

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – 12 kwietnia 2019

Dnia 12 kwietnia bieżącego roku samorząd Województwa Wielkopolskiego pragnie upamiętnić 79. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Wielkopolski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Wielkopolskiego zapraszają młodzież szkolną do wzięcia udziału w tej uroczystości. Uroczystości odbędą się 12 kwietnia 2019 roku. Poczty sztandarowe szkół zbierają się o godzinie 11.40 na dziedzińcu kościoła […]

26 marca 2019

Konferencje dla dyrektorów i pracowników PPP „Podstawowe trudności związane z interpretacją testów do badania dzieci i młodzieży”

Państwo Dyrektorzy oraz psycholodzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydział Nadzoru Pedagogicznego zaprasza na konferencję dla dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W trakcie konferencji prof. dr hab. Elżbieta Hornowska omówi „Podstawowe trudności związane z interpretacją testów do badania dzieci i młodzieży” a dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrześni, pani Elżbieta Tomczak zaprezentuje […]

22 marca 2019

Szkolenie w ramach projektu edukacyjnego „Niebanalnie o giełdzie” – 6-7 kwietnia 2019, Poznań

W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja GPW realizuje projekt edukacyjny: „Niebanalnie o giełdzie”. Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, […]

20 marca 2019

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 Programu

Szanowni Państwo Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży Dotyczy: możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Wojewoda Wielkopolski informuje organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek […]

20 marca 2019

Zaproszenie na seminarium pt. „Nauka w rzemiośle szansą na sukces zawodowy”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza doradców zawodowych do udziału w seminarium poświęconemu branżowemu kształceniu zawodowemu, ze szczególnym uwzględnieniem rzemieślniczego modelu dualnego systemu kształcenia. Nauka zawodu w rzemiośle jest ważnym elementem systemu szkolnictwa ponadpodstawowego, w którym obecnie w Wielkopolsce szkoli się blisko 10 000 młodocianych pracowników. Absolwenci nauki zawodu po uzyskaniu świadectwa ukończenia branżowej szkoły […]

19 marca 2019

Program edukacyjny „Finansoaktywni” Ministerstwa Finansów

Program Ministerstwa Finansów skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (VI, VII i VIII klasa). Misja tegorocznej edycji programu brzmi: „Rozumiemy podatki”. Celem programu „Finansoaktywni”  jest uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie w codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne oraz uświadomienie uczniom, że podatki stanowią […]

13 marca 2019

Podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Rekomendacje i działania priorytetowe

Dnia 5 marca 2019 r.  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Podczas konferencji w Kancelarii Premiera, 5 marca 2019 […]