5 grudnia 2018

Program Aktywna tablica. Szkolenie dla dyrektorów placówek z II i III edycji programu

Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektora/wicedyrektora szkoły, szkolnego e-koordynatora lub innego przedstawiciela placówki, zakwalifikowanej do II edycji programu AT lub planującej składanie wniosku w III edycji programu AT (II edycji Rządowego programu AT – wnioski składane w kwietniu 2018, III edycji Rządowego programu AT – planowane składanie wniosków w kwietniu 2019). Szczegóły dot. spotkania w […]

23 listopada 2018

Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców – 14 grudnia 2018, Poznań

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedstawiciele Rad Rodziców Szkół województwa wielkopolskiego Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają przedstawicieli Rad Rodziców szkół województwa wielkopolskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 15.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18. Celem Wielkopolskiej […]

6 grudnia 2018

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów na uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Do udziału w uroczystości zapraszamy stypendystów wraz z opiekunami. Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie uczniom udziału w uroczystości. Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2018/2019 najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą […]

3 grudnia 2018

Szkoła w drugim roku wdrażania reformy edukacji. Prezentacja danych z Systemu Informacji Oświatowej

Rok szkolny 2018/2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Prezentacja danych z SIO na rok szkolny 2018/19 oraz więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji […]

29 listopada 2018

Ponadnarodowa mobilność uczniów – KONKURS 2018

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych ich uczniów. Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Czas realizacji projektu: 1 września 2018r. – 30 czerwca 2023 r W […]

23 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów praktycznej nauki zawodu; osoby […]

19 listopada 2018

Otwarte konkursy MEN w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą

Departament Współpracy Międzynarodowej przekazuje informację na temat otwartych konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą. W załączeniu informacja na temat dwóch konkursów: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w […]

19 listopada 2018

Ogólnopolski konkurs historyczny „Wrzosy 2018”

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Związek Strzelecki organizuje ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych „Wrzosy 2018”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i otrzymał okolicznościowy znak graficzny Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018” Ideą konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży naszą tradycją i walką o niepodległość poprzez […]

19 listopada 2018

Obchody 100. Rocznicy odzyskania niepodległości

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Uczniowie szkół wielkopolskich   Dnia 11 listopada uroczyście obchodziliśmy 100. Rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Przez całą Polskę przeszedł biało- czerwony pochód Polaków świętujących ważną rocznicę. Przeżywaliśmy radosne i podniosłe, chwile zapału i uniesienia. Wśród świętujących widzieliśmy wielu młodych Polaków – tych bardzo młodych, jeszcze ze swoimi rodzicami, a […]