8 grudnia 2023

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego¬ – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile uprzejmie informuje, że od dnia 12 grudnia 2023 roku można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 49, w godzinach od 9.00 do 13.00. Jednocześnie […]

7 grudnia 2023

Puchar Tymbarku – zapisy do największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w turnieju o Puchar Tymbarku. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodych, aktywnych miłośników piłki nożnej, którzy chcą aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Zapisy trwają do 31 stycznia 2024 roku. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Wydarzenie jest objęte patronem Ministra Edukacji i Nauki. O turnieju Puchar Tymbarku jest […]

6 grudnia 2023

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli „SPRAWIEDLIWI Z MARKOWEJ”

Szanowni Państwo, dnia 8 września 2023 r. został ogłoszony konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej. Konkurs był przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny […]

6 grudnia 2023

Wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2022

Polscy piętnastolatkowie utrzymują wysoką pozycję na świecie pod względem umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki naszych uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD. Są one jednak niższe niż w poprzedniej edycji badania z 2018 roku. 5 grudnia zostały ogłoszone wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności […]

6 grudnia 2023

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Koninie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 grudnia 2023 roku można odebrać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Spółdzielców 3 w sekretariacie urzędu w godzinach od 9.00 do 14.00. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie. Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, […]

4 grudnia 2023

Zmiana sposobu publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że od 3 stycznia 2024 r. ulegnie zmianie sposób przekazywania Kuratorom Oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Uruchomione zostanie nowe narzędzie „Informacja o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”. Od 3 stycznia 2024 r. informacje o wolnych stanowiskach pracy […]

1 grudnia 2023

WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości – edycja 2024

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej. WF z AWF – edycja 2024 Głównym celem inicjatywy jest: poprawa i monitoring stanu kondycji […]

1 grudnia 2023

Rola współpracy w zwalczaniu dezinformacji – materiały informacyjne MEiN

Prezentujemy trzeci i ostatni film z cyklu edukacyjnego dotyczącego szeroko pojętej tematyki fake newsów, dezinformacji i manipulacji w mediach. W tym odcinku usłyszymy o roli edukacji medialnej w kształtowaniu świadomości odbiorców oraz wspólnych działaniach instytucji prowadzących tego typu działalność. Materiał jest efektem współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach. Jak chronić […]

30 listopada 2023

Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo – nowy poradnik MEiN

Choć internet to wspaniałe narzędzie do nauki i zabawy, korzystając z niego trzeba pamiętać, że należy zachować ostrożność. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poradnik, którego stosowanie uchroni uczniów przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. W świecie, w którym internet staje się nieodłączną częścią codzienności, edukacja cyfrowa stanowi obszar wymagający szczególnej uwagi. Przestrzeń internetowa jest pełna […]

30 listopada 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach. W polskim porządku prawnym […]