5 maja 2021

Wykaz laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 Podstawa prawna: art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku […]

4 maja 2021

XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Wielkopolsce W terminie 7-8 maja br. odbędą się XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Hasło tegorocznej edycji, która odbędzie się w wersji on-line brzmi: Uwaga Edukacja! Zapraszam uczniów wraz z rodzicami do odwiedzenia wirtualnego stoiska Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przygotowaliśmy ciekawe oraz przydatne informacje […]

30 kwietnia 2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym. Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa […]

28 kwietnia 2021

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Drodzy Uczniowie wielkopolskich szkół Zbliża się miesiąc maj, kwitną kasztany, a w polskiej tradycji, to okres, w którym wielu młodych ludzi staje przed ważnymi życiowymi egzaminami. Każdego roku egzaminy: maturalny i ósmoklasisty oraz potwierdzający kwalifikacje zawodowe wieńczą edukację młodzieży różnych typów szkół i różnych poziomów kształcenia. Chcę serdecznie podziękować wszystkim […]

21 kwietnia 2021

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 (w terminie głównym)

W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w […]

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych ogłosił Minister Edukacji i Nauki – tabela Źródło:MEiN – najważnejsze informacje Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w […]

7 maja 2021

Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku

Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie. Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz […]

6 maja 2021

Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów w wieku od 10 do 15 lat do udziału w konkursie na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie organizuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin nadsyłania prac mija 4 czerwca. Zasady […]

5 maja 2021

Rok 2021 rokiem Rodu Mielżyńskich

Szanowni Państwo, Każda generacja, szczególnie żyjąca w przełomowych czasach, musi stawiać sobie pytania dotyczące zarówno swojej przeszłości jak i przyszłości. Pytania o miarę, znaczenie własnej epoki i dalsze perspektywy życia. Przed takimi cywilizacyjnymi pytaniami, niejednokrotnie stawali nasi pradziadowie Wielkopolanie. Przed wiekami, gdy ucichły pola bitewne po wojnach napoleońskich Wielkopolanie stanęli przed dylematem – „bić się […]

29 kwietnia 2021

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski

Szanowni Państwo Informujemy, że rywalizacja uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą, w kategoriach: II – Muzykolog primus i Muzykolog altus, III – Historyk primus i Historyk altus, IV – Dziennikarz […]

29 kwietnia 2021

Wykaz kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2021

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: 1) Panu Janowi Sibilskiemu, 2) Pani Zycie Czechowskiej, 3) Pani Annie Rogackiej, 4) Panu Markowi Tomickiemu. Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie […]