10 października 2019

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego

Dnia 8 października 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizował Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego. Partnerem wojewódzkiego seminarium był również Starosta Powiatu Tureckiego oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego w Turku było kolejnym z cyklu przedsięwzięć wspomagających szkoły w realizacji nowej koncepcji kształcenia zawodowego i stanowiło kontynuację zagadnień omawianych podczas Konferencji „Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej” we Wronkach oraz Regionalnego Kongresu Zawodowego w Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach k. Wrześni.

Program seminarium uwzględniał kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie tworzenia oferty programowej w kształceniu zawodowym, nowej klasyfikacji szkolnictwa branżowego, wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz warunków realizacji kształcenia w zawodach.

Celem seminarium było przedstawienie zmian w kształceniu zawodowym w zakresie umiejętności konstruowania programów nauczania w świetle nowych przepisów.  Podczas warsztatów przy stołach branżowych uczestnicy mogli doskonalić praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa w realizacji programów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Więcej informacji na stronie internetowej Portalu Turek i i Zespołu Szkół Technicznych