Kategoria: Aktualności

12 grudnia 2019

Ogólnopolski Dzień Informacyjny FRSE – 8 stycznia 2020 r., Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny  – 8 stycznia 2020 r., Warszawa – PGE Narodowy wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych. Szczególnie zapraszamy nowych wnioskodawców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentujemy wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. […]

12 grudnia 2019

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 grudnia 2019 r. w godzinach od 8.00 – 15.00  można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, w pokoju 242. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane […]

10 grudnia 2019

Pisemne eliminacje okręgowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – przesunięcie terminu do 25 stycznia 2020

Szanowni Poloniści Szkół Podstawowych, z uwagi na spóźniony termin ogłoszenia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych Komitet Główny Olimpiady w porozumieniu z MEN organizuje II turę kwalifikacji szkolnych. Pozwala ona na udział tym szkołom, które nie zdążyły przeprowadzić zawodów szkolnych w listopadzie 2019. W związku z powyższym przesunięty został na 25 stycznia termin […]

10 grudnia 2019

Razem na Święta – zapraszamy do udziału w akcji MEN

Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz polskie szkoły za granicą do udziału w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ubiegłym roku w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele z ponad 6 tys. placówek. […]

9 grudnia 2019

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na stanowisko nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury uzupełniającej wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] dla przedmiotów: historia i WOS, informatyka. Poniższa tabela zawiera wskazania liczby stanowisk doradców metodycznych  w wymiarze 0,5 etatu (z możliwością indywidualnego dostosowania w przedziale od 0,4 do 0,8 etatu). [1]  zgodnie § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji […]

9 grudnia 2019

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Twórczości Stanisława Moniuszki

Szanowni Państwo, Wielkopolski  Kurator  Oświaty zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Twórczości Stanisława Moniuszki w kontekście podsumowania aktywności szkół i przedszkoli w roku kalendarzowym 2019, w związku z obchodami 200. rocznicy urodzin naszego narodowego kompozytora. Przewidzianych jest pięć kategorii: Kategoria I  – przedszkola, Kategoria II – szkoły podstawowe (klasy I-III), Kategoria III – […]

3 grudnia 2019

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 – zgłoszenia

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 Podstawa prawna: 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 […]

2 grudnia 2019

Monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy  publicznych szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich publicznych szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej”. Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych szkół podstawowych o wypełnienie zamieszczonego tam […]