Kategoria: Aktualności

17 stycznia 2020

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów; opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ udzielanie indywidualnych konsultacji; prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć […]

13 stycznia 2020

Wypoczynek – zima 2020

Drodzy Uczniowie, Wychowankowie szkół i placówek województwa wielkopolskiego Zbliżają się ferie zimowe. W województwie wielkopolskim rozpoczną się 27 stycznia i trwać będą do 7 lutego 2020 r. W związku z tym życzymy Wam pięknej pogody, radości i przede wszystkim bezpiecznego wykorzystania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Udany wypoczynek to przede wszystkim bezpiecznie spędzony czas, dlatego przypominamy, […]

13 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy wielkopolskich publicznych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego we wszystkich publicznych szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. […]

10 stycznia 2020

Projekt „Dar na stulecie”

Organizatorzy projektu „Dar na Stulecie” zapraszają do przyłączenia się do inicjatywy będącej formą uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. W ramach projektu powstanie katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zebrane i spisane w jednej księdze, która będzie złożona w sanktuarium św. […]

7 stycznia 2020

Dni otwarte Erasmus+

Informujemy, że w dniach 13, 14, 17, 20, 21, 23 stycznia 2020 Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Zespół Kształcenie i szkolenia zawodowe, organizuje DNI OTWARTE. Skierowane są one do przedstawicieli instytucji, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2020 w Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+ w […]

7 stycznia 2020

Informacja dotycząca nadawania tytułu honorowego profesora oświaty – rok szkolny 2019/2020

Formularz on-line – wniosek Załączniki Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych Data: 2020-01-07, rozmiar: 53 KB Informacja dotycząca nadawania tytułu honorowego profesora oświaty Data: 2020-01-07, rozmiar: 35 KB Uzasadnienie zgłoszenia kandydata do nadania tytułu honorowego profesora oświaty Data: 2020-01-07, rozmiar: 50 KB Pobierz wszystkie pliki

20 grudnia 2019

Badanie pilotażowe PIRLS 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS 2021. Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu obejmujące uczniów klasy czwartej. Międzynarodowe badanie edukacyjne PIRLS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz […]

20 grudnia 2019

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. C.K. Norwid Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice Pracownicy Oświaty wielkopolskich szkół i placówek Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ten niezwykły, mogę […]

20 grudnia 2019

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Koninie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie uprzejmie informuje, że od dnia 23 grudnia 2019 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Św. M. Kolbe 3, w pokoju 223 w godzinach od 8.00 do 14.00. Dnia 24 oraz 31 […]