Kategoria: Aktualności

17 stycznia 2022

Wzmacniamy rolę kuratora oświaty – projekt ustawy przyjęty przez Sejm RP

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z jej założeniami wzmocniona zostanie rola kuratorów oświaty. Zmienione będą także zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkół i placówek oświatowych. W ustawie pojawił się również zapis wzmacniający rolę rodzica w szkole, zgodnie z którym rodzice będą w pełni decydowali o […]

14 stycznia 2022

Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą – 24 stycznia 2022, online

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą corocznie kieruje nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą. Prócz zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą w miejscach przebywania szeroką działalność kulturalno-oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej kultury, sztuki, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych. Więcej informacji Obecnie trwa rekrutacja nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. […]

13 stycznia 2022

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą – informacja ORPEG

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi nabór nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023. W rekrutacji mogą uczestniczyć: poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. Będą oni kierowani do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji oraz Argentyny i Brazylii. Termin zakończenia rekrutacji mija 31 stycznia br. Rekrutacja […]

13 stycznia 2022

Informacja CKE dotycząca działań związanych z wprowadzaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum) przedstawiamy poniżej harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), przygotowany przez CKE. 1. Propozycje aneksów do Informatorów o egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 25 lutego […]

13 stycznia 2022

Akcja edukacyjna Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „uDOSTĘPniacze do akcji!”

O dostępności wciąż mówi się za mało, tymczasem bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy też znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach! W uświadomieniu sobie jak ważna jest dostępność we współczesnych świecie ma pomóc startująca 10 stycznia 2022 r. akcja edukacyjna wraz z konkursem […]

12 stycznia 2022

Lekcja: Enter – projekt grantowy dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych

Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Sp. z o. o. zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa wielkopolskiego do bezpłatnego udziału w projektach grantowych Wielkopolskie z TIK oraz Cyfrowa Wielkopolska III edycja realizowanych w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Narodowej. Oferowane szkolenia mają na […]

12 stycznia 2022

Ferie zimowe 2022

Podczas ferii zimowych – od 17 do 31 stycznia 2022 r. – w województwie wielkopolskim zostanie zorganizowanych około 500 różnych form wypoczynków: obozów, zimowisk, półkolonii oraz  warsztatów dla blisko 14 tys. dzieci i młodzieży. Wykaz legalnie zorganizowanych wypoczynków znajduje się w ogólnopolskiej bazie wypoczynku, dostępnej na stronie wypoczynek.mein.gov.pl Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można […]

11 stycznia 2022

Europejski Konkurs Statystyczny

W roku szkolnym 2021/2022 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje V edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Jest to szansa dla uczniów na międzynarodowy sukces. Celem Konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką, a także statystyką publiczną oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą. Dzięki udziałowi w konkursie młodzież rozwija myślenie […]

10 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty […]

7 stycznia 2022

Pho3nix Active School – konkurs dla szkół podstawowych

Fundacja Pho3nix po raz drugi organizuje konkurs sportowy dla szkół pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki – Pho3nix Active School. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i jest całkowicie bezpłatny, a łączna pula nagród sięga ponad 1 000 000 złotych. Celem akcji jest zaangażowanie jak największej liczby szkół i uczniów do aktywności […]