6 marca 2019

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – zaproszenie do udziału

Szanowni Państwo 21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza na Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Celem wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w […]

1 marca 2019

Regionalny Kongres Zawodowy – 27 marca 2019

Szanowni Państwo Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Regionalnym Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 27 marca 2019 r. w Grzymysławicach k/Wrześni w Centrum Badań i  Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Partnerem kongresu jest Starosta Wrzesiński. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy lokalnych i regionalnych pracodawców, reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w województwie […]

27 lutego 2019

Bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wybrane do realizacji w ramach ww. konkursu projekty mają na celu zapewnienie wsparcia nauczycieli/osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach, obejmującego przygotowanie kadry osób realizujących zadania […]

26 lutego 2019

Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w 2019

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o liczbie nauczycieli, którzy planują złożyć w roku 2019 wniosek o wszczęcie postępowania o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Formularz on-line znajdujący się pod adresem: awans.prognoza.ko.poznan.pl  należy wypełnić do  20 marca 2019 r., następnie wydrukować i […]

20 lutego 2019

11. Tydzień Mózgu w Poznaniu – 11-15 marca 2019

Zapraszamy do udziału w 11. Tygodniu Mózgu w Poznaniu, który odbędzie się w dniach 11-15 marca 2019 r. Podczas trwania wydarzenia zaprezentowanych zostanie szerokiej publiczności 10 wykładów oraz koncert. Celem wykładów jest przybliżenie młodzieży i mieszkańcom Wielkopolski prowadzonych badań i przedstawienie w sposób zrozumiały i ciekawy cząstki ich wyników podczas Światowych Dni Mózgu. Koncert natomiast […]

15 lutego 2019

Zaproszenie do Konkursu „Wielka ucieczka”

Wielkopolski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej i Ambasada Brytyjska zapraszają młodzież  szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie „Wielka ucieczka”. Konkurs zorganizowano w celu przywracania pamięci o dramatycznych losach lotników w służbie brytyjskiej podczas II wojny światowej na ziemiach polskich okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Konkurs ma przybliżyć wiedzę związaną z ucieczką lotników […]

15 lutego 2019

Egzamin ósmoklasisty – materiały dodatkowe CKE

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są opublikowane materiały dodatkowe: Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.) Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.) Egzamin ósmoklasisty z matematyki Egzamin ósmoklasisty z języka obcego Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne – Film dla uczniów niesłyszących

15 lutego 2019

Projekt „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”

Tematem przewodnim tegorocznego projektu z uwagi na 15. Rocznicę przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej jest hasło – „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Więcej informacji: https://www.umww.pl/2017-02-02-10-08-47_zasady-realizacji-programu

15 lutego 2019

Gra komputerowa „Ku Zwycięstwu”

Gra komputerowa „Ku Zwycięstwu” powstała przy współpracy z Fundacją Zakłady Kórnickie i realizowana była ze środków otrzymanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z rządowego Wieloletniego Programu Dotacyjnego Niepodległa. Edukacyjna gra  opowiada historię rodziny Zamoyskich z Kórnika wplecioną w losy Wielkopolski i Powstania Wielkopolskiego. Jest to przygodowa gra akcji o rysunkowej oprawie graficznej. W grze znajdują się zarówno […]