26 kwietnia 2020

Testy konkursów przedmiotowych 2019/2020 – dla uczniów szkół podstawowych

Testy i schematy oceniania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

 

Uwaga:
Na stronie internetowej nie zostały opublikowane materiały konkursowe ze stopnia wojewódzkiego pięciu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, które nie odbyły się  z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa.