26 kwietnia 2019

Ustawa prawo oświatowe – Rozdział 9

Rozdział 9 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczy zagadnień związanych z placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Załączniki

Ustawa Prawo oświatowe - rozdział 9
Data: 2019-04-26, rozmiar: 233 KB