6 listopada 2018

Konferencja „Wykorzystanie strategii siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki przez samorządy jako istotnej części polityki młodzieżowej”

Dnia 10 października 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w konferencji organizowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej. pt. „Wykorzystanie strategii siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki przez samorządy jako istotnej części polityki młodzieżowej”. Konferencja wraz z warsztatami była adresowana do samorządów. Rekomendowana przez Komitet Społeczny Rady Ministrów Strategia jest zestawem zasad, od których w największym stopniu zależy efektywność działania w obszarze wychowania, profilaktyki i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży w lokalnym środowisku.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego