listopad 16, 2018

16 listopada 2018

Beata Udzik – profesor oświaty 2018

Pani Beata Udzik jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczycielką polonistką związaną od początku swej pracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, doradcą metodycznym języka polskiego, egzaminatorem maturalnym, arbitrem, ekspertem i recenzentem wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Efekty jej pracy dydaktycznej, metodycznej, popularyzatorskiej i naukowej świadczą o wpisywaniu się w etos Wielkopolanina, którego […]