7 listopada 2018

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

Dnia 30 października 2018 r. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyły wielkopolskim nauczycielom odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się  w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty w roku 2017 Krzyżem Zasługi odznaczono 56 osoby,  a na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznano 88 Medali za Długoletnią Służbę.

W tym roku przyznano 124 Medale Komisji Edukacji Narodowej. Medale są nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny Capelli Zamku Rydzyńskiego oraz solisty Sławomira Olgierda Kramma. Artyści wspólnie z odznaczonymi odśpiewali, m.in. pieśni patriotyczne, aby uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Relacja z uroczystości

Załączniki