3 lutego 2020

Spotkanie Rady Rodziny

Dnia 28 stycznia 2020 r. Wicekurator Oświaty Aleksandra Kuź wzięła udział w pierwszym w tym roku spotkaniu Rady Rodziny zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. W  rozmowach uczestniczyła również Wicewojewoda Aneta Niestrawska. Podczas spotkania omówiono między innymi strategię działania rady oraz przedstawiono zakres współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w Poznaniu.

Głównym zadaniem Rady Rodziny jest zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych dla województwa wielkopolskiego, jak i tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej, która wpisuje się w szerszą perspektywę polityki demograficznej.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego