20 maja 2021

Gratulacje dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Dnia 18 maja 2021 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu Wielkopolski Kurator Oświaty, Robert Gaweł uczestniczył w spotkaniu z laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński i Wicewojewoda Wielkopolski, Aneta Niestrawska, którzy przekazali uczniom gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów.

Wielkopolska była jedynym województwem w Polsce, w którym udało się zorganizować, mimo pandemii, wszystkie konkursy przedmiotowe zgodnie z terminarzem, ponieważ regulaminy konkursowe uwzględniały wszystkie warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii. W zależności od sytuacji uczniowie przystępowali do testów, albo w formie papierowej, albo na platformie moodle, z wykorzystaniem technologii e-learningowej. W tym roku przeprowadzono 11 konkursów. Po raz pierwszy odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z wychowania fizycznego, który cieszył się ogromną popularnością.

Do wszystkich 11 konkursów zgłosiło się aż 35 tys. uczniów z Wielkopolski, z klas IV-VI szkoły podstawowej. Niestety ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia, Wielkopolski Kurator Oświaty mógł pogratulować osobiście tylko laureatom wielokrotnym oraz tym, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w danym konkursie. Gratulacje uczniom złożył też dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomasz Łęcki, który następnie zaprosił Laureatów na zwiedzanie wystawy „Polska. Siła obrazu”.

Wszystkim finalistom oraz laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.