maj 2021

31 maja 2021

Ekologia w Wielkopolsce – bezpłatna aplikacja mobilna EkoWielkopolska

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza Państwa do bezpłatnego pobrania edukacyjnej aplikacji mobilnej EkoWielkopolska. W aplikacji zostało przedstawionych kilkadziesiąt gotowych pakietów dydaktycznych na temat niskiej emisji, zmian klimatu, segregacji odpadów, oszczędności wody, ochrony przyrody. W aplikacji znajdują się również informacje dotyczące bezpieczeństwa, ekonewsy z Wielkopolski, artykuły na temat zmian klimatu i […]

31 maja 2021

Ekologiczny projekt edukacyjny „Windą do lasu II”

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu prowadzi nieodpłatne zajęcia w ramach projektu „Windą do lasu II” – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Celem zajęć jest podniesienie świadomości o gospodarowaniu zasobami naturalnymi wśród różnych grup docelowych, w tym wśród […]

31 maja 2021

Projekty edukacyjne Muzeum POLIN

Chronić pamięć i kształtować przyszłość to misja Muzeum POLIN, która jest realizowana poprzez obszerny program edukacyjny. Muzeum zaprasza do korzystania z zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi, szkół i przedszkoli (uczniów i nauczycieli), studentów i dorosłych. Nasze zajęcia oraz sam budynek muzeum są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Pytania o program edukacyjny należy kierować na e-mail: edukacja@polin.pl lub […]

31 maja 2021

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie. Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Od 31 maja 2021 […]

27 maja 2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), dokonał w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa zmiany polegającej na wskazaniu […]

27 maja 2021

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski unieważnia zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań ze względu na istotne naruszenie prawa Działając w oparciu o art. 56 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadomił Wojewodę Wielkopolskiego o możliwości naruszenia przepisów poprzez wydanie przez Dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Poznania Zarządzenia […]

26 maja 2021

Audycja – Ogólnopolski Przegląd Hymnów Szkolnych opiewających Powstanie Wielkopolskie 1918/19 i jego Bohaterów

Przegląd został zorganizowany po raz pierwszy. Pomysłodawcą i inicjatorem współpracy przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. W przeglądzie mogły wziąć udział wszystkie typy szkół, których hymn związany był z Powstaniem Wielkopolskim 1918/19 i jego bohaterami. Dotyczyło to szkół w Polsce i szkół polskich za granicą. Z uwagi na konieczność uwzględnienia […]

25 maja 2021

Materiały dla uczniów i rodziców – Targi Edukacyjne 2021

Szanowni Państw Dyrektorzy, Nauczyciele Rodzice i uczniowie W terminie 7-8 maja br. odbyły się w wersji on-line XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Kuratorium Oświaty w Poznaniu przygotowało ciekawe oraz przydatne informacje m.in. na temat oferty szkół ponadpodstawowych, terminów postępowania rekrutacyjnego, konkursów przedmiotowych, doradztwa zawodowego oraz praw i obowiązków rodziców. Zapraszamy do […]

21 maja 2021

120. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich

Dnia 20 maja 2021 r. minęła 120. Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich – buntu dzieci przeciwko germanizacji i nauki religii w języku niemieckim. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej uczestnikom Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich, zorganizowanej przez Miasto Września oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, jako część obchodów upamiętniających rocznicę […]

21 maja 2021

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, który jest pomocą w wyborze ścieżki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych oraz dla osób dorosłych. Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+ i można go pobrać z załączonego pliku. Załączniki Informator o zawodach szkolnictwa branżowego Data: 2021-05-21, rozmiar: 288 MB