wrzesień 2021

29 września 2021

Wręczenie powierzeń doradcom metodycznym

Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł podczas spotkania zorganizowanego 29 września 2021 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu wręczył wraz z panią Dorotą Kinal, dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – powierzenia nowym doradcom metodycznym: Pani Agacie Różańskiej – nauczycielowi j. polskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu,  która będzie wspierać […]

21 września 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Informuję, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548). W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie […]

16 września 2021

Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie już wkrótce pojawią się we wszystkich polskich szkołach! Rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy […]

15 września 2021

Narodowe Czytanie 2021

Akcja Narodowego Czytania zapoczątkowana w 2012 roku doczekała się już swojej 10 edycji. Wydarzenie z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem i jest organizowane przez wiele instytucji w kraju i za granicą, a jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, przede wszystkim zachęcenie do poznawania polskiej literatury. Tegoroczna akcja, do udziału w której zapraszała Para Prezydencka, […]

13 września 2021

Bezpłatne scenariusze edukacyjne dotyczące problematyki COVID-19 – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego

W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych  przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego opracowali […]

6 września 2021

Procedura dotycząca wyznaczenia dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela

Procedura umożliwia nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół/placówek nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, odbycie stażu w związku z ubieganiem się o awans odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub […]

2 września 2021

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/2022

W gminie Baranów w powiecie kępińskim odbyła się dziś Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Powitanie pierwszego dnia szkoły wraz z pierwszym dzwonkiem świętowali z uczniami i kadrą nauczycielską minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, wicewojewoda Aneta Niestrawska, wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł, parlamentarzyści oraz samorządowcy. Gospodarzem tegorocznych uroczystości był Zespół […]