grudzień 2021

30 grudnia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2022 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1096 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych) na rachunek […]

29 grudnia 2021

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2022

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza listę wnioskodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów. Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu. Załączniki Lista wnioskodawców, którzy otrzymali wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2022 r. Data: 2021-12-29, […]

29 grudnia 2021

Egzaminy czeladnicze – informacje Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Branżowych szkół i stopnia Województwa wielkopolskiego W związku ze zmianami w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych w 2022 roku, wynikających z wejścia w życie art. 44 q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) i dotyczących obowiązku przystąpienia do odpowiednio egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przez ucznia trzeciej klasy […]

28 grudnia 2021

Konkurs Wojewody Wielkopolskiego „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński ogłosił 28 grudnia oficjalny start ogólnopolskiego konkursu multimedialnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Konkurs jest współorganizowany przez Telewizję Polską Oddział w Poznaniu, został także objęty patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej oraz patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Poznań. W 103. rocznicę Zwycięskiego Powstania […]

20 grudnia 2021

MEiN, GovTech i Microsoft razem dla cyfryzacji edukacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki dołączyło do programu Shape the Future Microsoft. Umożliwia on obniżenie kosztów dostępu do narzędzi cyfrowych dla uczniów i nauczycieli. Dzięki udziałowi w projekcie Shape The Future szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą miały możliwość zapewnienia swoim uczniom i nauczycielom dostępu do narzędzi cyfrowych przy użyciu tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych z najnowszym […]

20 grudnia 2021

Szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia – scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dotyczą one szczepień oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Szczepienia dzieci – materiały dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Scenariusze zajęć opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia” to […]

17 grudnia 2021

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – nowa dyscyplina „Poeta”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie, II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą jest wzbogacona o kolejną dyscyplinę, w której mogą startować zainteresowani uczniowie. Jest nią „Poeta”. Konkurs w dyscyplinie […]

14 grudnia 2021

Ruszają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

Rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Proces szczepień został uruchomiony po pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które świadczą o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat Rozpoczynają się szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat. Skierowania są wystawiane automatycznie przez […]

14 grudnia 2021

Konferencja „Profilaktyka nowotworowa, czyli jak żyć długo i zdrowo”

Dnia 13 grudnia 2021 r. odbyła się Wojewódzka Konferencja organizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Profilaktyka nowotworowa, czyli jak żyć długo i zdrowo”. Celem konferencji było przede wszystkim wskazanie najczęściej występujących nowotworów oraz sposobów ich zapobiegania. Wykładowcy wskazali jak zadbać o własne zdrowie oraz jak ważne są badania profilaktyczne. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jakie objawy […]